Şiir akademisi logo
Şairler Şiirler menü Öyküler
Fakir Baykurt Öykü Yarışması - Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı - Tanpınar Şiir Yarışması’nda Sonuçlar Açıklandı - 9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması başlıyor - Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2017 - Bornova Belediyesi Şiir Yarışması - GİO 2017 Roman Ödülü - Sunullah Arısoy 2017 Şiir Ödülü Hüseyin Atabaş’ın - Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması - "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı -

Şiir Takviminde Bugün (26 Mayıs)26 Mayıs 1799 - Aleksandr Puşkin doğdu
26 Mayıs 1904 - Necip Fazıl Kısakürek doğdu
26 Mayıs 1971 - Fazıl Hüsnü Dağlarca tutuklandı Aleksandr  Sergeyeviç PUŞKIN  
  
26 Mayıs 1799'ta Moskova'da doğdu. Rus edebiyatının öncü yazarlarındandır. Tsarskoye Lelo adlı Fransızca eğitim veren lisede okudu. Fransız aydınlanmacılarını, örneğin J. J. Rousseau  ve Voltaire gibi yazarları erken tanıdı. Rus coşumcularından G. Derjavin'den klasisizmi öğrendi; V. Jukovski'nin  masalsı şiirleriyle tanıştı. 1789 devriminden sonra sanat ve edebiyattaki yeni gelişmeleri izlemiş, sonuçlarından yararlanmıştır.
 
Edebiyatın ulusallaşmasında ve gerçekliğe ulaşmasında etkili olduğu gibi örgütlenme üstüne düşünceleriyle de toplumu etkiledi. Tarih ve gerçekçilik anlayışı sanatına geniş boyutlarıyla yansıdı. Fransız Aydınlanma dönemini inceledi, yarattığı yeni edebiyat diliyle çağdaşlarını ve sonraki kuşakları etkiledi: lirik şiirin ve özgürlüğün sesi olarak, Rus edebiyatının ilk önemli kişiliği olarak kabul edilir.
 
Walter Scott (1711-1832), tarihsel rokanda çığın açmıştı. Puşkin de "Pugaçov İsyanı'nın Tarihi"nde ayrıksı bir kişiyi, köylü ayaklanmasının kendine özgü roman tekniğiyle "Yüzbaşı'nın Kızı"nda açıklar Pugaçov (1742-1775), Rus halk ayaklanmasının önderi. Rusya'daki köylü ayaklanması 1773-1775 yılları arasında sürdü, Pugaçov idam edildi. Puşkin'in "Bahçesaray Çeşmesi" (1824), Boris Asafiyev'in müziği üstüne Nikolai Volkov'un librettosu ve Rostislav Zakharov'un koreografisiyle 1934'te Moskova'da oynandı. Bale edebiyatının en önemli yapıtlarındandır. Ulusal esinli ünlü bir öyküsü olan "Ruslan ve Ludmila" da (1820) opera edebiyatını biçimlendirdi.
 
Puşkin 30 yaşında, on altı yaşındaki Natalya Gonçarova'ya tutuldu, on yedisinde evlendi. Otuz sekiz yaşında, 10 Şubat 1837'de bir düelloda Fransız bir göçmen tarafından St. Leningrad'da öldürüldü.
 
 
Yapıtları :
Kafkas Tutsağı  (1822)
Bahçesaray Çeşmesi (1824)
Çingeneler (1827)
Kolomna'daki Küçük Ev (1830)
Yevgeni Onegin (1833)
Bronz Süvari (1837)


Necip Fazıl KISAKÜREK (1905 - 1983)

26 Mayıs 1905'da İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Çemberlitaş'ta geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejleri ile Bahriye Mektebi'nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki öğretmenleri arasında dönemin ünlü şair ve yazarlarından Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), İbrahim Aşkı gibi isimler vardı. İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten sonra Fransa'ya gönderildi. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu. Paris'te bohem bir yaşam sürdürdü. Türkiye'ye dönüşünde Bankalarda memurluk, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Devlet GüzelSanatlar Akademisi'nde öğretmenlik yaptı. Bir tarikatçıyla tanışması sonrası yaşama biçimini değiştirdi, bohem yaşam tarzını bırakarak dinsel ağırlıklı bir yaşam biçimine yöneldi. Haftalık Ağaç dergisini çıkardı. Büyük Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla dönemin siyasi iktidarını eleştirdi. Hakkında açılan davalar sonucu hapsedildi. Yazı ve makaleleri Büyük Doğu Yeni İstanbul, Son Posta, Babıalide Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gazetelerinde yayımlandı. 25 Mayıs 1983'te İstanbul'da öldü.
 
Şiire on yedi yaşında, annesinin isteği başladı ve ilk şiirleri Yeni Mecmua'da yayımlandı. Milli Mecmua ve Yeni Hayat dergilerinde çıkan şiirleriyle tanındı. Paris dönüşü Örümcek Ağı ve Kaldırımlar ve Ben ve Ötesi adlı şiir kitapları yayımladı. Sonradan benimsediği yaşam biçimi ürünlerine de yansıdı.Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro oyunlarını yazdı. Sağlam bir dil yapısı ile insanın iç dünyasını, tutkularını, yalnızlığını, iç çatışmalarını konu alan şiirler yazdı. Şiiri üstün bir algılama sorunu ve mutlak gerçeği arama yolunda bir uğraş olarak gördü. Şiirimizde gizemci anlayışın temsilcisidir.

Yapıtları:
Örümcek Ağı (1925)
Kaldırımlar (1928)
Ben ve Ötesi (1932)
Sonsuzluk Kervanı (1955)
Çile (1962)
Şiirlerim (1979)
Esselâm (1973)
Çile (1974)

Ödülleri:
1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
Milli Kültür Vakfı Armağanı'nı (1981)
Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü'nü (1982)
Ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı'nca 'Sultan-üş Şuara'ünvanını verildi.(1980)
 

26 Mayıs 1971 - Fazıl Hüsnü Dağlarca tutuklandı

26 Mayıs 1971 Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca tutuklandı, sinema sanatçısı Yılmaz Güney gözaltına alındı. 12 Mart Faşizmi; aydınlar, sanatcılar, öğrenciler ve  emekçi kesimler üzerinde kurduğu baskı ve şiddet uygulamalarından Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'da nasiplenmiş oldu.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (1914-   )

1914 yılında İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk öğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan'da, orta öğrenimini Tarsus ve Adana ortaokulunda tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve Harp Okulu'nu bitirdi. ön yüzbaşı iken 1950 yılında kendi isteği ile ordudan ayrıldı. Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde, Çalışma Bakanlığı'nda İş Müfettişi olarak çalıştı (1960). İstanbul Aksaray'da Kitap Kitabevi'ni kurdu, yönetti. Türkçe adlı bir dergi çıkardı (1960-1964). Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyesiydi.

İlk yazısı bir hikâyedir, 1927'de Yeni Adana gazetesinde yayınlandı Yavaşlayan Ömür adlı ilk şiiri 1933'te İstanbul dergisinde çıktı. Aile, Ataç, Çağrı, Devrim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Yenilik, Yön, gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı.

Toplumculuğunun temelinde insana ve insan hayatına saygı yatan Dağlarca, bu yüzden hiç bir edebî akım ve kişiden etkilenmeden kendi kozasını ördü. Çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle, bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini yazmıştır. Onun sanat anlayışını şu cümlesi özetler: "Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir."

Şiirlerinde mağara devri insanlarından günümüz insanına dek insanın, iç ve dış dünyasını benzersiz anlatımıyla işledi. İlk yapıtından başlayarak Türk şiirine yepyeni bir anlam, kavrayış ve ses getirmiştir. Şiirimizin en verimli sanatçısıdır, şiirini sürekli olarak yenileyen özelliği ile Türk Şiirinin Ses Bayrağı nitelemesine değer görüldü.
Bugüne kadar kendisine bir çok ödül verilen şair 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En iyi Türk Şairi" seçilmişti.

Yapıtları: (Bazıları)
Havaya Çizilen Dünya (1935)
Çocuk ve Allah (1940)
Daha (1943)
Çakırın Destanı (1945)
Taşdevri (1945)
Üç Şehitler Destanı (1949)
Toprak Ana (1950)
Aç Yazı (1951)
İstiklâl Savaşı-Samsun'dan Ankara'ya (1951)
İstiklâl Savaşı-İnönüler (1951)
Sivaslı Karınca (1951)
İstanbul- Fetih Destanı (1953)
Anıtkabir (1953)
Asû (1955)
Delice Böcek (1957)
Batı Acısı (1958)
Hoo'lar (1960)
Özgürlük Alanı (1960)
Cezayir Türküsü (1961)
Aylam (1962)
Türk Olmak (1963)
Yedi Memetler (1964)
Çanakkale Destanı (1965)
Dışardan Gazel (1965)
Kazmalama (1965)
Yeryağ (1965)
Açıl Susam Açıl (1967)
Kubilay Destanı (1968)
Haydi (1968)
19 Mayıs Destanı (1969)
Cinoğlan (19819
Hin ile Hincik (1981)
Güneş Doğduran (1981)
Çıplak (1981)
Yunus Emre'de Olmak (1981)
Nötron Bombası (1981)
Koşan Ayılar Ülkesi (1982)
Dişiboy (1985)
İlk Yapıtla 50 Yıl Sonrakiler (1985)
Takma Yaşamalar Çağı (1986)
Uzaklarla Giyinmek (1990)
Dildeki Bilgisayar (1992)

Ödülleri:
1946 CHP Şiir Yarışması Üçüncülük Ödülü
1956 Yeditepe Şiir Armağanı (Asu)
1958 TDK Şiir Ödülü (Deli Böcek)
1966 TMTF Turan Emeksiz Armağanı
1967 International Poetry Forum (Uluslararası Şiir Forumu Pitsburg, ABD) Yaşayan En İyi Türk Şairi
1973 Arkın Çocuk Edebiyatı Yarışması Üstün Onur Ödülü
1974 Struga 13. Şiir Festivali Altın Çelenk Ödülü
1974 Milliyet Sanat Dergisi Yılın Sanatçısı Ödülü
1977 Sedat Simavi Vakfı Ödülü (Peride Celal ile paylaştı)
2005 Vehbi Koç ÖdülüSayfayı Hazırlayan: Gülay Göyce

 

 

Bir Tarih Seçiniz:
Şiirakademisi ticari amaç gütmediği için ürünlere telif hakkı ödemez. Ürünlerin telif hakkı yazarına aittir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, ürünler site yönetiminden ve yazarından izinsiz kullanılamaz.  
Bebek Giyim - Toptan Oyuncak - web tasarım
Şiir Akademisi - Ana Sayfa