Şiir  Akademisi Forum

Şiir Akademisi Forum (http://www.siirakademisi.com/forum//index.php)
-   Metinler Arası İlişkiler ve Çalıntı Ürünler (http://www.siirakademisi.com/forum//forumdisplay.php?f=70)
-   -   Bu da mitolojik intihal (http://www.siirakademisi.com/forum//showthread.php?t=5974)

emre gümüşdoğan 29-12-2011 20:41

Bu da mitolojik intihal
 
Bu da mitolojik intihal
Ayla Onar

http://www.evrensel.net/images/image...dinafacan1.jpg


İntİhal, en kaba ifadeyle çalma, aşırma demek. Maddi değer taşıyan bir nesnenin aşırılmasından bahsetmiyoruz ama. Bir bilim insanının, yazarın, yönetmenin, şairin, ressamın… kısacası fikir üreten, yayınlayan, sergileyen, izlemeye sunan kişilerin eserlerinden referans belirtmeden alma, kendine aitmiş gibi sunma eyleminin adı intihal... İntihale başvurduğu kanıtlanan bilim insanlarına, akademisyenlere, uzaklaştırma, unvanlarını ellerinden alma, tazminat gibi cezalar verildiği biliniyor. Sadece bilim insanları ve sanatçılar değil, dönem ödevlerini yapan öğrenciler de yaygın bir şekilde, eserleri ve İnternet ortamından faydalandıkları kaynakları referans vermeden kopyalama yoluyla bu suçu işleyebiliyor. Şair, Yazar Aydın Afacan da bir intihal mağduru. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde görevli Profesör Fuzuli Bayat, Aydın Afacan’ın Şiir ve Mitologya kitabından hiçbir kaynak göstermeden aldığı metinleri Mitolojiye Giriş kitabında kullanmış.

‘Şiir ve Mitologya’ hakkında bilgi verir misiniz?
Şiir ve Mitologya, kitabın alt başlığı olan “Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Yunan ve Latin Mitologyası” adıyla 1999’da yüksek lisans tezi olarak kabul edildi. Daha sonra yaptığım bazı eklemelerle 2003 yılında Doruk Yayınlarınca yayımlandı. Birinci bölümü, mitos, epos, logos, mitologya kavramları ile şiir ve mitos ilişkisi üzerine kuramsal bir çerçeveden; ikinci bölümü Türkiye’de Yunan ve Latin Mitologyası’na gösterilen ilgiye ilişkin tarihsel ve kültürel arka-plandan; üçüncü bölümü de cumhuriyet döneminde bu kaynaktan beslenen şairler ve şiirlerinden örneklere ilişkin değerlendirmelerden oluşan bir çalışma…

İntihali nasıl öğrendiniz?
İstanbul’da bir kitapçıda, ilgili bölümdeki kitapları tararken Prof. Bayat’ın kitabı iddialı başlığıyla dikkatimi çekmişti. Kitabı karıştırırken, “tanıdık ifadeler” görünce, incelemeye koyuldum. Basit bir “çalıntı” değil söz konusu olan, düpedüz yağmalamış benim kitabımı sayın profesör!

Hukuki bir süreç başladı mı?
Sayın profesör, suçu bir zaman bulunduğu ülkemizde işlemiş olsa da ne yazık ki, başka bir ülke (Azerbaycan) vatandaşı olduğu için, şimdilik yasal yaptırım zor ve uzun bir süreç gibi görünüyor, ama araştırıyoruz; bu hırsızlığın mahkum edilmesi şart… Üstelik bu kişi, kendinden pek emin bir biçimde, Türk okuruna ırkçı bir zihniyetle ahlak dersi vermek gibi bir tuhaflığa kalkışıyor: Mitoloji gibi insanlığın ortak mirası konusunda, eksikliklerine rağmen önemli emek harcamış bazı aydınları “Yunan işgalinin yerli temsilcileri” biçiminde karalıyor, bilimsellik iddiası taşıyan bir çalışmada!

Akademik alanda YÖK’ün üstlendiği görevi edebiyat alanında üstlenen bir kurum var mı?
Sanat ve edebiyat ortamında ancak yazıp yayımlayarak mahkum etme yoluna gidiliyor. Tabii mahkemelere intikal eden davalar da var. Sanat edebiyat ortamının kendi içinde olduğu gibi bu ortamdan akademik ortamlara aktarılan bir hayli intihal örneği söz konusu olmuştur. Yine de YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda yapabileceği bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Bu “çalıntı bilgiler” ne yazık ki, öğrencilere okutuluyor.


Evrensel Kültür Haber

Erdogan Kul 30-12-2011 01:50

Aydın Afacan'a "geçmiş olsun" diyorum; ama durumun anlaşılıp ifşa edilmesi de hiç yoktan iyidir... Bence, özellikle akademik unvan sahibi politikacıların bu bakımdan mercek altına alınması gerek...
"Emek hırsızlığı" kesinlikle "ekmek hırsızlığı"na benzemez; çok ağır yaptırımları olmalı! Teşvik amacıyla, intihalleri ortaya çıkaranlara da akademik puanlar verilmeli (yoksa iş biraz da 'rastlantılara' kalıyor).


şu Anki Saat: 23:54

Powered by vBulletin
Şiir Akademisi Forum