Şiir  Akademisi Forum

Şiir Akademisi Forum (http://www.siirakademisi.com/forum//index.php)
-   Site İle İlgili Duyurular (http://www.siirakademisi.com/forum//forumdisplay.php?f=31)
-   -   yeniden yapılanma, kurumlaşma şart... (http://www.siirakademisi.com/forum//showthread.php?t=5099)

emre gümüşdoğan 13-12-2010 00:05

yeniden yapılanma, kurumlaşma şart...
 
yeniden yapılanma, kurumlaşma şart...

tepeden tırnağa yeniden yapılanma,
yayın kurulunun yenibaştan oluşturulması
yazarlar sayfasının yeni baştan düzenlenmesi,
kurumsallaşma,
forum yönetimini yeniden yapılandırılması
vb. konularda görüşlerinizi bekliyoruz.c.edip soykan 13-12-2010 10:56

merhaba
 
emrehocam asl***305;nda hakl***305;s***305;n***305;z s***246;ylediklerinizde bir de yazarlarla ilgili b***246;l***252;mdeki yazarlar siteye hi***231; mi yaz***305;,***351;iir g***246;ndermiyorlar,bu anlamda bakt***305;***287;***305;m***305;zda ***231;ok az yazarlar b***246;l***252;m***252;ndeki insanlar***305;n yaz***305;s***305; ***231;***305;k***305;yor...ayr***305;ca ***351;u ay***305;n ***351;iiri yar***305;***351;mas***305; sorununu da takip ettim tats***305;z bir tart***305;***351;madan sonra kat***305;l***305;ms***305;z diyebilece***287;imiz ***351;ekilde son buldu. og***252;n hoca'n***305;n emeklerine yaz***305;k oldu iyi bir j***252;ri olu***351;turmu***351;tu... kat***305;l***305;m g***246;sterilmemesinin gerek***231;esi o tart***305;***351;ma olmayabilir ama sonu***231; hi***231;te iyi olmad***305;... hele de j***252;ri ***252;yelerinin t***252;rk ***351;iiri i***231;indeki yerlerine bakt***305;***287;***305;m***305;zda kat***305;l***305;m***305;n y***252;ksek olmas***305;n***305; bekliyordum... san***305;r***305;m bunun ad***305;n***305; yar***305;***351;ma koymaktansa ay***305;n ***351;iir analiti***287;i gibi bir ad ile devam edilebilir... yine insanlar ***351;iirlerini g***246;nderirler ama ***351;iirleri analitik olarak ele al***305;n***305;r tabiki bu analiti***287;e konu olabilecek denli farkl***305;l***305;klar***305; olan ***351;iirler se***231;ilir ve ***351;iir bir b***252;t***252;n olarak de***287;erlendirilir bi***231;eminden,imge yap***305;s***305;na,s***246;z sanatlar***305;ndan di***287;er ***351;iir bile***351;enlerine kadar ve ***351;iirde yeniye do***287;ru mu gitti***287;imizin yoksa eskinin kal***305;plar***305;yla m***305; yazd***305;***287;***305;m***305;z***305;n bir foto***287;raf***305; ***231;ekilebilir ve yeni ***351;iir,yeni s***246;yleyi***351;in bir aray***305;***351;***305;na yol al***305;nabilir diye d***252;***351;***252;nmekteyim bu t***252;r bir ***231;al***305;***351;mayla asl***305;nda ***351;iir i***351;li***287;i b***246;l***252;m***252;n***252;n ger***231;ekten i***351;lerlik kazanmas***305; diyebiliriz buna...veysel hoca ve di***287;er j***252;ri ***252;yeleri bu alanda emek harcarlarsa ***231;ok faydal***305; olurdu ama elbette ki onlar da ***351;air ve buna zaman ay***305;rabilirler mi onu bilemiyorum...g***252;z ***246;yk***252; yar***305;***351;mas***305; da tohum durumundayken soldu. irfan hocan***305;n de***287;erli eme***287;i de bo***351;ta kald***305; bir "negatif hava var sitenin ***252;zerinde allah sonumuzu hay***305;r etsin":)akl***305;ma di***287;er gelenleride yazay***305;m,asl***305;nda ***351;iir akademisi iyi bir marka temsil ediyor ad***305; ve bug***252;ne kadarki ***231;abas***305;yla bu aralar bir d***252;***351;***252;***351; var veya zaman i***231;inde bu d***252;***351;***252;***351;ler oldu bunlar***305;n nedenleri irdelenebilir kurumla***351;maya gitmek do***287;ru bir tan***305;m ***351;iir akademisi asl***305;nda bir kurumla***351;ma yaratt***305; bunca y***305;l i***231;erisinde ama san***305;r***305;m as***305;k suratl***305; de***287;ildi b***252;y***252;k da***287;lar***305; ben yaratt***305;m havas***305;nda olmad***305; s***305;cakt***305;...bir de kavgalar olmasa daha iyi olacakt***305;...***351;iiri en iyi ben bilirim ,kargadan ba***351;ka ku***351; tan***305;mam diyen ***351;airlere rastlamad***305;m,ama biraz s***305;k***305;nt***305;l***305; durumlarda olmad***305; de***287;il yani kurumla***351;man***305;n i***231;erisinde ***351;iir ad***305;na bir***351;eyler s***246;ylenirken bilimsel veriler ve yeni teoriler, a***231;***305;l***305;mlar ***252;zerinde tart***305;***351;malar olmal***305;, her ak***305;m kendini ifade edebilmeli,bence bu ak***305;mlar***305;n ***351;airlerine ***246;zel b***246;l***252;mler a***231;***305;lmal***305;,onlar***305;n ***351;iirleri orada sergilenmeli,ortak forum alan***305;nda tart***305;***351;malar y***252;r***252;tebilirler...bu siteye demokratik temelde ***246;zg***252;rl***252;k getirece***287;i gibi isteyen okurun,ara***351;t***305;rmac***305;n***305;n 3.yeni ak***305;m***305;n***305;n ***351;airlerini g***246;rmek istedi***287;inde ve o ***351;iiri g***246;rmek istedi***287;inde gide***287;i bir alan olacakt***305;r...veya di***287;er manifestolara ba***287;l***305; ***351;airlerin ***351;iirlerini o manifestoculara ait bir alanda vermek gerekir...ayr***305;ca birde ***351;***246;yle bir durum var t***252;rk ***351;iiri ad***305;na yeni oldu***287;unu s***246;yleyenlerin s***246;zlerinin daha g***252;r duyulmas***305; gerekir neyi yeni s***246;yl***252;yorlar,nas***305;l yeni s***246;yl***252;yorlar bunlar***305;n sunulmas***305; gerekir...y***246;netim konusunda d***252;***351;***252;nceme g***246;re bu manifestocu ***351;airlerden yard***305;m al***305;nabilir ve de***287;i***351;im sa***287;lanm***305;***351; olur yazarlar sayfas***305; konusunda yaz***305; g***246;ndermeyenlerin ve emek harcamayanlar***305;n orada olmas***305;n***305;n bir anlam***305; oldu***287;unu d***252;***351;***252;nm***252;yorum yaz***305; g***246;nderenler orada olmal***305; be***351; ki***351;inin foto***287;raf***305; olur ama siteyi yaz***305;lar***305;yla besleyenler olur ,onun d***305;***351;***305;nda zaten ***351;airler listesinde oradaki ***231;o***287;u ***351;airin ***351;iirleri var...oradaki yazarlar***305;n ***231;o***287;unun yaz***305; g***246;nderdi***287;ini g***246;rmedim kurumsalla***351;ma m***305; marka olma m***305; evet san***305;r***305;m buradan ge***231;iyor emek-de***287;erden...***351;iir akademisi yi bir markayd***305; ama bu markan***305;n y***305;pranmaya ba***351;lad***305;***287;***305; g***246;r***252;l***252;yor nedenleri tart***305;***351;***305;l***305;r...d***252;***351;***252;nceme g***246;re bu yazarlar b***246;l***252;mde manifesto yay***305;nlayan ***351;airlerin olmas***305; ve siteyi beslemesi gerekiyor,y***246;netimde de onlar olmal***305; ...manifesto yay***305;nlay***305;p bir kenarda durmak durumlar***305; yoktur, ki zaten durmuyorlard***305;r da ama bu insanlar***305; siteye katmak gerekiyor o zaman kurumsalla***351;ma ve yar***305; amat***246;rl***252;k durumundan ***231;***305;k***305;lm***305;***351; olunur.***351;imdilik bu kadar

emre gümüşdoğan 13-12-2010 12:10

Sevgili Coşkun Soykan,
Önemli konulara değinmişsin, bir çoğu ortaklaştığımız, payşatığım sorunlar.
teşekkür ederim.


Adınızı düzelttim, yanlışlık için özür dilerim.

c.edip soykan 13-12-2010 12:18

Al***305;nt***305;:

emre gümüşdoğan (Mesaj 66224)
Sevgili Coşkun Soykan,
Önemli konulara değinmişsin, bir çoğu ortaklaştığımız, payşatığım sorunlar.
teşekkür ederim.

rica ederim emre hocam fakat Çoşkun değil Coşkun:)bazen sizin gibi Ç ile yazıyorlar dalgınlıkla araştırdım Çoşkun türkçe de yok:Dilginize sunuyorum

emre gümüşdoğan 13-12-2010 12:52

Özür dilerim Coşkun Soykan, hemen düzeltiyorum.

ogün kaymak 13-12-2010 14:58

Coşkun rahmetli babmın adıdır.. Severim, hem çok..

bu vesile ile şunu not etmek de fayda var, sevgili Coşkun..
ayın şiiri yarışması demedim hiçbir iletimde..ayın şiiri atkinliği dedim.. yarışma sözcüğüyle şiir sözcüklerini berabaer fazla kullanmak istemediğimi sevgili Emre de, yakın çevrem de gayet iyi biliyordur.

yarışmanın aksamasında elbette tatsızlığın tuzsuzluğun katkısı olmuşsa da, asıl aksama benden kaynaklıdır ki ''adana tüyap'' yaklaşınca paneldi dinletiydi birçok yük omuzda..biraz aksama varsa ondandır..ama inanın bu etkinliklerin yansıması şiir akademisinde de kendini gösterecek..ilk kez duyuruyorum ki panelimizin ana başlığı ''ŞAİRİN DURUŞU'' olacak ve alt başlıklar tüm katılımcılar için farklı düzlemlerde görüş bildirme olanağı sağlayacak..KARAYAZI yı yürüten ve sürdüren genç arkadaşlarımla beraber yürütmekteyiz bu etkinliğin hazırlığını..

kasım ayının şiiri etkinliğine 2 ürün başvurdu.. ama duyuru da yapmadık..üzerinde de durmadık..belki birkaç ayı birleştirmek ve süreyi geniş tutmak katılımcılar için de seçici kurul için de daha verimli oalcak..

sevgilerle..

c.edip soykan 13-12-2010 15:27

"ay***305;n ***351;iiri yar***305;***351;mas***305; demedim hi***231;bir iletimde..ay***305;n ***351;iiri atkinli***287;i dedim.. yar***305;***351;ma s***246;zc***252;***287;***252;yle ***351;iir s***246;zc***252;klerini berabaer fazla kullanmak istemedi***287;imi sevgili Emre de, yak***305;n ***231;evrem de gayet iyi biliyordur."

bu terimi siz kulland***305;n***305;z diyerek s***246;ylemedim og***252;n hocam genelde b***246;yle kullan***305;ld***305;***287;***305;ndan s***246;yledim dikkat ederseniz ba***351;lang***305;c***305;ndan bug***252;ne de b***246;yle s***246;yl***252;yorduk(ta ki siz ***351;iir etkinli***287;i diyene kadar hakk***305;n***305;z***305; teslim etmek gerekir) asl***305;nda yar***305;***351;maya kat***305;l***305;p sonu***231;lar***305; beklemekte m***252;thi***351; heyecan veriyordu amat***246;rde yazd***305;klar***305;m***305; hat***305;rl***305;yorum... ***351;iir etkinli***287;ide g***252;zel; hemfikirim sizinle, yukar***305;da yazd***305;klar***305;n***305;za kat***305;ld***305;***287;***305;m***305; belirtmeliyim

emre gümüşdoğan 13-12-2010 17:59

Bugüne dek site yönetiminde bulunan, emek veren tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Site bugüne geldiyse yöneticisyle, üyesiyle bu güne geldi...
Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın bazıları işlerinin yoğunluğu nedeniyle, bazıları teknik bilgi eksikliği nedeni ile, kısacası çeşitli nedenlerle siteye zaman ayıramıyorlar. Şimdiye kadar özveriyle görev alan, emek veren arkadaşlarımızın emekleri yadsınmaz. Ancak sitenin de yeniden yapılanması, değişen zaman göre değişmesi gerekiyor.

Yazar arkadaşlarımızda da durum aynı.

Yayın kurulunun, siteye aktif gelen arkadaşlar arasından ve üyelerce seçilmesini öneriyorum. Şu ana kadar sitemizde olmayan ancak önümüzdeki süreçte siteye katkı vereceğine inandığımız arkadaşlar da yayın kuruluna seçilebilmeli.

Yayım kurulunun kaç kişiden oluşacağı, görevlerinin neler olacağı konuları iyice tartışılmalı. Gerekli halde bayan arkadaşlar için pozitif ayrımcılık da yapılmalı derim.

Yukarıda sıkça belirtilen düşüş olayı, negatif durum sadece forumda yaşanmakta. Sitenin genel ziyaretci sayısında önceki yıllara göre düşüş yok aksine artış var. Uzun bir süre kapalı kalmasına rağmen izleyici oranı kısa sürede aylık ortalamada geçen yılların aynı aylarını geçmiş durumda.

Forum yönetimi yeniden seçilmeli derim. Detayları zaman içinde tartışırız.
Kısacası üretenler yönetsin ilkesini uygulayalım.

ogün kaymak 13-12-2010 19:42

harfiyen katılıyorum emre ye.. yazar listesini de gözden geçirme fikrini benimsiyorum

irfan mutluer 13-12-2010 23:37

Emre'nin site ile ilgili tüm düşüncelerine katılıyorum. Ayrıntıları zamanı gelince konuşuruz arkadaşlar.


şu Anki Saat: 05:57

Powered by vBulletin
Şiir Akademisi Forum