Şiir  Akademisi Forum

Şiir Akademisi Forum (http://www.siirakademisi.com/forum//index.php)
-   Hergüne Bir Şair / Yazar (http://www.siirakademisi.com/forum//forumdisplay.php?f=86)
-   -   UNUTTURULAN ŞAİRLERİN İZİNDE (http://www.siirakademisi.com/forum//showthread.php?t=596)

ışıkçam 02-12-2006 20:22

UNUTTURULMAYA ÇALIŞILANTOPLUMCU ŞAİRLERİN İZİNDE


Bu yazı dizisinde, öteden beri izini sürdüğüm -var olan sistemce- gözardı edilen ve edilmeye çalışılan şairler ve şiirleri üzerine incelemeler yer alacak...


Katkılarınız, belki de bu diziyi daha öte bir çalışmaya sürükleyecek.


Ali Ziya ÇamurEdited by: ışıkçam

ışıkçam 02-12-2006 20:26

KİTLELERE SES VERMİŞ YİTİK BİR ŞAİR: MUAMMER HACIOĞLU <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P>
Geçmişten bugüne baktığımızda sosyalist gerçekçi şairlerin kimi dönemlerde yok edilmeye, kimi dönemlerde ise yok sayılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ağızlarını açınca açık ya da örtülü kırk kuşağı sosyalist şairlerine dil uzatan burjuva şairler, onların yaşadığı gerçekliklerden çok uzaklarda yargısız hükümler uçurdular. Sosyalist gerçekçi şairler, her zaman kendi kozalarında insanlıktan yana, insana yönelik bir sanat için yazdılar. Ama yazdıkları, hep kitlelerin gözünden kaçırıldı. Sınıf mücadelesine sırt çeviren şairler, çok reklâmlı ve çok sermayeli dergilerin tepelerinde insanlığın toplumsal heyecanını söndürecek, bireyci kimliğini öne çıkartacak bir sanatın bayraktarlığını yaparlarken, emekten ve insandan yana sosyalist gerçekçi sanat çizgisini kıvrılmadan, eğilip, bükülmeden sürdürenleri küçümsediler, hor gördüler... Hatta kimileri daha da ileri gitti, toplumcu şiiri bireyci poetikalarına kılıf yapma çabasıyla işin aslını, astarını soruşturmadan, burjuva şairleriyle aynı suçlayıcı söylemleri kullanageldiler. Sosyalist gerçekçiliğin gereksizliğini, bittiğini savunanların “Sosyalizm öldü!” diyenlerden ne farkı vardı? <O:P></O:P>
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
İşte unutulmak kıskacına terk edilen, çağdaş edebiyatımızda adı bile anılmayan, insandan ve emekten yana bir şairimiz de Muammer Hacıoğlu. Altmış sekizlerden on iki eylüle geçen süreç içinde dokuz şiir kitabı yayınlamış, kitaplarında kurtuluşun sosyalizmde olduğu görmüş, göstermiş bir şair. Dergilerin ve yayıncıların umursamazlığına karşın kitaplarının tümünü kendi yayınlamış, satmaya çalışmış. Bugün ne seçkilerde, ne sosyalist gerçekçi şiiri ve şairleri konu alan yazılarda, ne de çağdaş edebiyatımızı inceleyen kitaplarda adı geçmeyen kültürü moda gibi tüketenlerin haberleri bile olmayan protest bir şair O. Bir dönem şiirleriyle dalgalandırdığı kitlelerin içinde yalnızlığa itilmiş yitik bir şair Muammer Hacıoğlu.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filminde bir hayat kadınına okuttuğu aşağıdaki şiirinin ünü şairi bilinmeden Muammer Hacıoğlu’nu aşmıştır:<O:P></O:P>
“Uykusuz gecelerin getirdiği çocuklar Her zaman mavi değil bu gökyüzü <O:P></O:P>
bu deniz / Buruşmuş çarşafların üzerinde bilmeden / Size acı bir dünya hazırlıyor anneniz / Kapanmış kapılardan geri dönüp / Hayatın rüzgârında savrulup durursunuz / İnsanın kuruş kuruş satıldığı devirde / Doğmayın ne olursunuz.”<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Kendisini “Kimi gün yük taşımışım iskelelerden/Kimi gün kaldırımlardan taş sökmüşüm/Cam kırıkları parçalamış ellerimi/Parfüm kokan caddelere ter dökmüşüm” dizeleriyle tanıtan Muammer Hacıoğlu, 1945’te İstanbul’un Eyüp semtinde dünyaya geldi. Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçmüş bir ailenin çocuğuydu. Sert koşullar içinde geçen çocukluğu nedeniyle öğrenimini dilediğince sürdüremedi. Hem çalıştı, hem okudu, kendisini yetiştirmeye çalıştı. Gazete satıcılığından iskele hamallığına kadar türlü işlere girip çıktı. Askerlik dönüşü 1972’de İstanbul’da Beyoğlu Sanat Galerisinde ilk resimli şiir sergisini açtı. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
1980 öncesi ve sonrası iktidar karşıtı tavrından ötürü defalarca gözaltına alındı. Şiirlerinde burjuvaziyi kıyasıya eleştirdi ve bedelini ağır ödedi. “yüreğimin yangınından aklımın çengeliyle çıkardım” dediği basılmış basılmamış şiirlerini insanlığa miras bırakarak 1992’de kanserden öldü. Yapıtları: Altın Mısralar(1969), Susun Ağlayacağım(1971), Beni Sokaklar Çağırıyor(1972), Öfke Kında Durmaz(1973), Şafaklar Kana Bulandı(1975), Kelepçe(1976), Uğultu(1976), Bir Yumruk Büyüyor(1977), Ateş Benzin Emiyor(1979)...[i]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Şiiri moda gibi tüketenlerin kendisinden haberleri bile olmayan Muammer Hacıoğlu, kendini bilen, tanıyan çağdaşlarınca “yaşantısının acı öyküsünden güç alan güçlü bir şair” olarak niteleniyordu.[ii] Şiirlerinde insanı, insanın insanla ilişkilerini anlatan şair, sosyalist heyecanını ve düşünceyi her zaman şiirinin içine koydu.. Bu nedenle zaman zaman slogancılılığın tuzaklarına da yakalandığı olduysa da yer yer kullandığı ince ve özgün imgelerle bunları şiirle örtüştürdü. <O:P></O:P>
“biz halk savaşçıları / ne yarından ileriyiz / ne dünden geri / durmadan inceltiyoruz / çırılçıplak bir hançeri.”[iii]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Hedefi yaşanılan çıplak gerçekleri, acıları daha vurucu, daha çarpıcı bir tavırla ortaya koymak, uyuyanı uyandırmaktı. Bu nedenle şiirde “öz”, “biçim” tartışmalarının dağdağası içine dalmadan, yüreğinden kopan fırtınaları sözcüklerle örgütleyerek “Ateş Benzin Emiyor” adlı kitabının arka kapağına da aldığı Maksim Gorki’nin aşağıdaki görüşleri doğrultusunda şiir yazmayı sürdürdü:<O:P></O:P>
“...Her sabah nereye gittiğini bilmeden bir işe giden, her akşam nereden çıktığını bilmeden bir işten çıkan, sevmediği hayatı yaşayan, sevmediği işi yapan, sevmediği kişilerle yaşayan, kalabalıklar arasından, yüzünde yaşamaya karşı ne bir sevgi, ne bir sevgisizlik işareti olmadan gelip geçen, her akşam evinin dört duvarı arasına bir mezara girermiş gibi giren, gecelerini bir sıkıntı yorganının altında yalnız ya da yanındaki yabancı gövdeyle geçiren bütün ölü kentlerin ölü doğmuş çocukları! Size bu ölü yaşamayı hazırlayan burjuvazidir ve bu oyun yaşamasını siz yaşadıkça sürdürecektir.” <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Kalemine bir çocuk ağzı gibi emzirdiği şiirlerinin ateşiyle aydınlığın soluğunu akıttı kâğıdın damarlarına. Onun şiirleri üzerine incelememiz daha çok “Ateş Benzin Emiyor” adlı kitabı üzerinden yapılacaktır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
KONU:<O:P></O:P>
Yaşadığı günler içinde ülkenin durumu şiirlerinin özünü oluşturmaktadır. 68’li yıllardan 12 Eylüle yaşanan gerilimler, acılı günlerin derin izi vardır Muammer Hacıoğlu’nun şiirlerinde. Bu görünümden yola çıkarak yaşanan olumsuzluklardan olumlu bir sonucu yaratacak çabaları dile getirdi. Çokluk aydın sorumluluğu üzerinde durdu. Aydınların uyanık durması gerekliliğinin altını çizdi, sosyalist aydınların sorumluluklarına değindi:<O:P></O:P>
“ister şair ister ressam / ister doktor ister gök bilimcisi / ne olursak <O:P></O:P>
olalım / bu dünyada namuslu işler yapmalıyız / yüreğin, inancın,aklın gücüyle / insanlara bir şeyler bırakmalıyız”[iv]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Gecekonduları yıkılanların yanında saf tuttu:<O:P></O:P>
“hiçbir şey bilmeden kendini ezenlerden yanasın / önce o duvara vur kazmayı, / acılarım kanasın”[v]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Grevdeki işçilerin yanındaydı:<O:P></O:P>
“fırladım yerimden / “uzel”in kapısındayım / nazım’ın resmini çizmişler duvara / genç bir kız çetin altan’ı okuyor / bebesini emziriyor bir kadın”[vi]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Şiirlerinin coğrafyasında “Doğu” ve “Doğu insanı” da önemli yer tutar. Feodal zincirleri kırmak için büyük kentlere göç eden insanları anlatır. Kimi şiirlerinde coşku faşizme bir meydan okumaya dönüşür, kimi zaman da marşlara dökülür coşkular:<O:P></O:P>
“açılsın artık kilitlenmiş ağzınız / dünya halkları bağırın sesiniz birer<O:P></O:P>
alev gibi yansın boşlukta / kopsun damarları gökyüzünün / bağırın dünya halkları / bağırın bağırın bağırın daha / bağırdıkça siz / devrimin atları kalkıyor şaha”[vii]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Şiirlerinde o dönemdeki şair ve yazarlara da sık sık gönderme yapar. Ümit Yaşar, Yahya Kemal gibi bireyci bir çember içinde şiir döşeyen şairler yerilirken; Nazım Hikmet, Çetin Altan, Kandemir Konduk gibi o dönemin sosyalist şair ve yazarlarına, aydınlarına övgüler yazar. <O:P></O:P>
“romantik adamdı yaşar efendi / bayılırdı kumral saçlı kadınlara / durmadan âşık olmak / ve meyhanelerde gözü yaşlı şiir okumak / en büyük hüneriydi”[viii]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
“halkı unutanı halk da unutur yahya bey / ve öldükten sonra anılmak öyle kolay iş değil / ve bugün şiir / ne leylâk kokulu bahçelerde geziyor / ne de deniz kıyılarında / bugün şiir / kanlı yumruklarıyla / kavganın içindedir”[ix]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Nazım Hikmet’e sevgisini şu dizelerle yansıtır:<O:P></O:P>
“ellerim mumlar gibi yanıyor dokununca resmine / sen bir okyanussun, ben bir avuç su / ne güzel senin denizinde / bir damla olmak”<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Onun şiirlerinde konu haritası daha da ötelere uzanmakta. Maden ocaklarından dokuma tezgâhlarına, zindanlardan, Vietnam’a , Küba’ya dek uzanmaktadır. Kimi zaman şiirsel duyarlığı yaşantısıyla içselleştirir, olgunlaştırarak yazar dizelerini, kimi zaman kından fırlayan öfkesiyle apaçık, sözü dolandırmadan haykırır diyeceğini:<O:P></O:P>
“biz / özgürlüğü sınırlayan her duvarı / çelikten yumruklarımızla birer birer yıkarak / hıncımızı avuçlarımızda taşımalıyız / ve yaratmak için güzel günleri / gökte kartal / yerde karınca gibi yaşamalıyız”[x]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Yaşanılan toplumsal çelişkileri bazen yergi, bazen sınıfsal bakışla ele aldı. Düz ve kaba gibi görünen dize kurgularında bile şiirin son dizesindeki çarpıcı söylemle şiirdeki duyarlığı kabarttı:<O:P></O:P>
“bugün yılbaşı / büyük salonlarda çam ağaçları / yanarlar kutupta bir şehir gibi / ve viski şişelerinin gururlu ağızları / ...............<O:P></O:P>
bugün yılbaşı / zeytin halkın sofrasındadır / soğan halkın sofrasındadır / yiğitlik, namus halkın sofrasındadır / bugün yılbaşı / halkın sofrasındadır gözyaşı”[xi]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
ÖZ:<O:P></O:P>
Muammer Hacıoğlu’nun şiirlerinde imge örgüsü benzetme ve alegorilerle sınırlıdır. Şiiri, gücünü sözcük içi çağrışım tetiklemelerinden çok bilinçli kurgulu anlatımından alır. Bu nedenle de düzyazının eşiğine basmamak için yer yer benzetmelere ağırlık verir. Ancak zaman zaman karşıtları bir araya getirerek onların oluşturduğu çelişki çemberinde şiirini kurar. İletisini dolaylama yapmadan aktarmayı hedefler. Çünkü kitlelerin sesi olmak, sosyalist bir yaşamın özlemini yansıtmaktır amacı:<O:P></O:P>
“sarı gölgeler geçmez mavi denizlerden / burda gemiler silâh değil / kardeşliği taşır içlerinde / içleri sıcak ve aktır / burda eşitlik alabildiğine sonsuz / sömürü yasaktır”[xii]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Kimilerine” sert” ya da “kaba” gelen o günün yaşanmışlığının izlerini taşıyan bu dizelerinin yanında derin, içten bir lirizm de vardır onun şiirlerinde. “Zencinin Dileği” adlı kısa şiirinde olduğu gibi:<O:P></O:P>
“bana / karanlıkta bir şiir yaz / bembeyaz”[xiii]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Muammer Hacıoğlu’nun şiirleri akışımlıdır. Her dize kabaran dalgalar gibi birbirinin üzerinde yükselerek sonunda patlamaya dönüşür... Özellikle son dizeler çarpıcı bir etki uyandırmak için özenle hazırlanmıştır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
BİÇİM:<O:P></O:P>
Muammer Hacıoğlu’nun şiirlerinde kesin kalıplar ve biçim zorlamaları yok. Çoğunlukla şiir içi akışıma bağlı olarak 5,6,7,8....’li kıtalar biçiminde. Ama yer yer kimi durumlarda kesik ve artık dizeler de var. Ama bunlar ağırlık taşımamakta. Şiirlerde sıkça karşılaştığımız yinelemeler, ahenk öğesi olarak kullanılmış. Bu açıdan baktığımızda çok sesli bir yönü var onun şiirlerinin. Uyak yapma kaygısı da yok şairin. Ancak yeri geldiğinde uyağı da kullanmaktan kaçınmamıştır. Taşlama biçemli birkaç şiirinde halk şiiri ölçü ve uyak düzeni var Kesme imi ve düzeltme imi dışında noktalama imleri yoktur. Ayrıca dizeler hep küçük harflerle başlamaktadır. Dizelerdeki sözcük sayılarına baktığımızda gene bir farklılık görürüz. Tek sözcüklü dizeler olduğu kadar 6-7 sözcüklük dizeler de bulunmaktadır. Seksen altı dizelik uzun şiirlerinin yanı sıra 3 –4 dizelik şiirleri de vardır. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
SONUÇ:<O:P></O:P>
Görüldüğü üzere şair, yüreğinden kopan damlaları dizginsiz, bentsiz, bağsız bir ırmağa dönüştürüyor. Toplumsal olayların izdüşümünde oluşan heyecanın sınıfsal bilinçle buluşması Muammer Hacıoğlu’nun şiirlerinin ana hattını belirliyor. Onun şiirlerinde mistisizm, kaypaklık, döneklik gibi kırılmalar yoktur. Süslü ve artistik bir şiir değildir onun şiiri, yaşamın çıplak alnından süzülen ter damlasıdır. Onun şiirlerinde “acı”, “hüzün” , “intihar” , “umutsuzluk” , “yalnızlık” sözcüklerini göremezsiniz. Muammer Hacıoğlu’nun şiirlerinde “yarın”, “halk”, “işçi”, “kavga”, “isyan”, “umut”, “bayram” sözcükleri örgütlüdür daha çok.....<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Muammer Hacıoğlu “mavi kanatlı kuş” [xiv]diye nitelediği şiiri, yağmurlardan ve fırtınalardan süzerek, karanlıkları savurup bir ışık harmanıyla akıttı penceremizden içeri.Onun şiirlerinde iki yağız at gibi şaha kalkmış mutluluğun çocuk yüzlerindeki yansıması vardır. O, uykusu çözülmüş milyonlarca insanın yarınlara yansıyan umudunda şiirleriyle alev alev tutuşan bir türküyü seslendirdi hep. Bu ses, o büyük umudu yaşayanlar ve yaşatanlarca yankılanacak yüreklerde......<O:P></O:P>
ALİ ZİYA ÇAMUR<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-special-character: line-break" clear=all>
<O:P></O:P>
<DIV style="mso-element: endnote-list"><BR clear=all>
<HR align=left width="33%" SIZE=1>

<DIV id=edn1 style="mso-element: endnote">
Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü –Seyit Kemal Karaalioğlu/ s.259/İnkilâp ve Aka/1982/İstanbul
<DIV id=edn2 style="mso-element: endnote">
[ii] a.g.y. s.259
<DIV id=edn3 style="mso-element: endnote">
[iii]Ateş Benzin Emiyor-Muammer Hacıoğlu/ Halk Savaşçıları/s.30/1979/İstanbul
<DIV id=edn4 style="mso-element: endnote">
[iv] Görev/agy/s.80
<DIV id=edn5 style="mso-element: endnote">
[v] Yıkım/agy/s.16
<DIV id=edn6 style="mso-element: endnote">
[vi] Grev/agy/s.18
<DIV id=edn7 style="mso-element: endnote">
[vii] Siz Olmasanız/agy/s.36
<DIV id=edn8 style="mso-element: endnote">
[viii] Yandı Yaşar Efendi/agy/s.31
<DIV id=edn9 style="mso-element: endnote">
[ix] Yahya Kemal’e/agy/s.51
<DIV id=edn10 style="mso-element: endnote">
[x] Çağrı/agy/s.37-38
<DIV id=edn11 style="mso-element: endnote">
[xi] Bugün Yılbaşı/agy/s.22
<DIV id=edn12 style="mso-element: endnote">
[xii] Burası Yeni Bir Dünmya/agy/s.86
<DIV id=edn13 style="mso-element: endnote">
[xiii] Zencinin Dileği/agy/s.70<O:P></O:P>
<DIV id=edn14 style="mso-element: endnote">
[xiv] Mayın Tarlasında Büyüyen Çiçek/agy/s.6
Edited by: ışıkçam

ışıkçam 02-12-2006 20:50ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER:BİZ KÜÇÜK İNSANLARIZ
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P>
biz küçük insanlarız
ellerimiz küçük işler yapmak içindir
taş kırmak meselâ
demir dövmek
ve sarılıp bileğine kazmanın
vurmak toprağın gebe karnına <O:P></O:P>

biz küçük insanlarız
ayaklarımız küçük işler yapmak içindir
koşmak meselâ
açın
üşüyenin
umutsuzun çağrısına
buz tutmuş caddelerde yalınayak


MUAMMER HACIOĞLU<O:P></O:P>Edited by: ışıkçam

ışıkçam 02-12-2006 20:54

ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER-2

YAŞAMAK
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P>
şimdi gül mevsimidir diyorsunuz
şimdi adalar ve boğaz
ve gölgesi ağaçların
yaşamak yüklüdür

bakacaksın diyorsunuz
tepelerin sırtında güneşin batışına
ve kulak vereceksin
yosun kokulu bahar akşamlarının
nabız atışına

geceleri diyorsunuz
dalgaların sesi dağılırken boşluğa
insan düşüverir ansızın
bir tatlı sarhoşluğa<O:P></O:P>

doğrudur belki bunlar
güzeldir belki
ama gönül ister ki
bu yaşamak yüklü ağaçlara
kurulsun işçi çocuklarının salıncakları
sevinçle yeşersin dallar
çimenler sevinçle dolsun
ve bu dünyanın bütün güzellikleri
herkesin olsun<O:P></O:P>

MUAMMER HACIOĞLU Edited by: ışıkçam

ışıkçam 02-12-2006 21:01

HALK SAVAŞÇILARI
biz halk savaşçıları
ne yarından ileriyiz
ne dünden geri
durmadan inceltiyoruz
çırılçıplak bir hançeri<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

biz ki
çocuklarımız aç
karılarımız hasta yatarken
yürümüşüz uykunun çamur yaptığı toprakların üstünde
yürümüşüz alnımızda bir bozkır yangını
önümüze dağlar çıkmış upuzun
önümüze dağlar çıkmış koskoca
aklımızın gücüyle delmişiz o dağları
tüneller açmışız özgürlüğe giden

biz ki
bir yumrukta devirmişiz karanlığı
yüzmüşüz derisini ellerimiz kan içinde
paslı beynini çıkarmışız kafatasından
ve parçalayıp kemiklerini atmışız bir kör kuyuya
kendi gölgesinden kaçan yiğitler
rahat uyuya


MUAMMER HACIOĞLU

ışıkçam 03-12-2006 11:23

BİZİM İÇİN
işsizlik, açlık bizim için
işkenceler ölümler bizim için
bizim için filizlenir zulüm ve acı
hapisler sürgünler bizim için
bizim için kurulur darağacı<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

bizim için bilenir kara hançer
bizim için sürülür yağlı kurşun namluya
bizim için karanlıktır köşebaşları
bizim için ezilmek, hor görülmek
ama yine bizim içindir
hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemek

MUAMMER HACIOĞLU

ışıkçam 03-12-2006 11:25

SİZ OLMASANIZ

siz olmasanız
geceyi kim aydınlatır
kim çıkarır kömürü karanlığın rahminden
kim yakar kalorifer kazanlarını
sokaklarda kim dilenir
kim ölür savaşlarda siz olmasanız<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

siz olmasanız
ne yapar
________fabrikalar
nasıl işlenir demir, nasıl taşınır yük
toprak nasıl döllenir
nasıl büyür ağaçlar siz olmasanız

açılsın artık kilitlenmiş ağzınız
dünya halkları bağırın
sesiniz birer alev gibi yansın boşlukta
kopsun damarları gökyüzünün
bağırın dünya halkları
bağırın bağırın bağırın daha
bağırdıkça siz
devrimin atları kalkıyor şaha

MUAMMER HACIOĞLU

ışıkçam 03-12-2006 11:28

ÇAĞRI
kilimin üstünde çorabım duruyor katlanmış ikiye
duvarda resimler duruyor donup kalmışız
karşımda televizyon duruyor
___________yüreği oyulmuş vietnam’lı bir çocuk gibi
dışarda evler duruyr önlerinde yorgun bir sokak
mahallenin kızları kar topu oynuyorlar
bir bardak çay gibi demli ve güzel yaşamak<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

bir daha okuyorum “nâzım’ın çilesi”ni
insan tanıyınca bu büyük ustayı
korkuyor şiir yazmaya
ama yine de
hep birden
_____tutup gövdesinden
omuzlarımızın üstünde bir güneş gibi yükselterek
kan vereceğiz kavganın şiirine
kavganın sonuna dek

hüzün
gözyaşı
ve intihar
korkakların sığındığı limandır
dayanıp meyhane masalarına dumanlı başlarını
gül kokulu şiirler yazanlar
gezsinler toz-pembe dünyalarında
yoktur yanımızda yerleri
yoktur yanlarında yerimiz
çünkü sığmaz onların yüreklerine
bizim büyük öfkemiz

biz
özgürlüğü sınırlayan her duvarı
çelikten yumruklarımızla birer birer yıkarak
hıncımızı avuçlarımızda taşımalıyız
ve yaratmak için güzel günleri
gökte kartal
yerde karınca gibi yaşamalıyız

uykusu çözülmüş milyonlarca insan
yarınlara umutla bakmak istiyor
fakat
sözleri alev alev tutuşan bir türküyü çağırmak kolay değil
kolay değil yangınların üzerine yürümek
insanda yenilmez bir inanç olmalı
ve korkusuz bir yürek
bu yüreği göğüslerinde taşıyanlar
katılsın bize
silâhların gölgesinde papatyalar büyütmek için
oymak için gözlerini karanlığın
ve son vermek için saltanatına
faşizm denen krallığın


MUAMMER HACIOĞLU

ışıkçam 07-12-2006 18:39

KAVGADAN KAÇANLARA

Kirli korkularıyla paslandırıp öfkesini
yaşlı gözlerle yollara düşerek
sevincin, özgürlüğün, ekmeğin kavgasında
birdenbire kaybolup
yıldızlara devrim marşları söyleyen
toprağın kanlı çıbanları
________geleceğin ağaları<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

içip ışığını isyanın
ete
____yüreğe
________usa dönüştü
gömütlerde bir iskelet gibi duran gerçek
şunu iyi bilin ki
devrimci dünya sizi hiçbir zaman
________affetmeyecek

MUAMMER HACIOĞLU

ışıkçam 07-12-2006 18:42

MUTLULUK
şubat yırtıldı
karlı kanatlarıyla uçuyor boşlukta rüzgâr
zorluyor camdaki gazeteyi
camdaki gazetede selvi dalı gençler yatıyor
alanlar boydan boya kan
ve silindir şapkasının altında
gülüyor başbakan<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

MUAMMER HACIOĞLU


şu Anki Saat: 04:44

Powered by vBulletin
Şiir Akademisi Forum