Şiir akademisi logo
Şairler Şiirler menü Öyküler
Fakir Baykurt Öykü Yarışması - Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı - Tanpınar Şiir Yarışması’nda Sonuçlar Açıklandı - 9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması başlıyor - Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2017 - Bornova Belediyesi Şiir Yarışması - GİO 2017 Roman Ödülü - Sunullah Arısoy 2017 Şiir Ödülü Hüseyin Atabaş’ın - Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması - "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı -

Roman Ödülleri » Orhan Kemal Roman Armağanı

 

Ödül Yöenetmeliği:

1- Orhan Kemal ailesince, her takvim yılında bir kez verilmek koşuluyla, ”Orhan Kemal Roman Armağanı” konulmuştur.

2- Armağan, bir takvim yılı içinde ilk kez yayımlanmış (1 Ocak-31 Aralık) bütün romanlara açıktır; birkaç ciltlik eserlerin son kitabının tamamlanarak çıktığı yıl, o eser için yayın yılı sayılır. Adaylık koşulu, yazar ya da yayınevince on (10) nüshasının, armağana katılmayı kabul eden bir başvuru yazısıyla, Roman Armağanı sekreterliğine gönderilmesidir. (Bir yıl içinde yayımlanmış eserler, ertesi yılın 10 Ocak tarihine kadar armağana katılma konusunda süre sahibidirler.) Seçiciler kurulunun incelemesine sunulan yapıtlara ek olarak en az 2 üyenin önerisiyle yayın tarihi ödül yönetmeliğine uyan yapıtlarda incelemeye alınır. Bu yapıtları ödül sekreterliği yayınevinin-yazarın onayını alarak Şubat sonuna kadar seçiciler kuruluna ulaştırır.

3- Sunulacak armağan, seçiciler kurulunca düzenlenecek bir yargı raporu sonucunda, Orhan Kemal ailesince hazırlattırılacak altın-gümüş bir plakettir. Seçiciler kurulu her yıl Mayısın 2. haftası içinde toplanacaktır. Armağanı kazanan yazar ve yayınevi açıklanır. 2 Haziran da (ya da Haziranın ilk haftası içinde) ölüm yıldönümünde  törenle kazanana sunulur.

 

4- Armağanı kazanacak eserde ve/veya önerilen yazarda aranacak nitelikler:

 

A) Çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı, toplumun, bireyin sorunlarını konu edinme yükümlülüğü, Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel roman anlayışının gerekli örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış olması, yılın bu bakımlardan en iyi yapıtı olduğunun saptanması.

B) Katılımın yeterli olmaması, katılan eserlerin değerlendirmeye yeterli görülmemesi durumunda Seçici Kurul Üyeleri yazar ismi önerebilirler. Önerilen ismin (A) bendinde belirtilen şartlara uygunluğu ile toplumun edebiyat ve kültür alanına katkı sağlamış, birikimleriyle edebiyatımızı zenginleştirmiş, eserleriyle başarı sağlamış olması gerekmektedir.

Yazarın ödülü alabilmesi için, her iki bentte de seçici kurul üyelerinin çoğunluğunun oylarını kazanma başarısını göstermesi gerekmektedir.

5- Seçici kurulun haberleşme ve yazışma merkezi (Akarsu Caddesi No:30, Cihangir, Beyoğlu, İstanbul). Haberleşme merkezi, armağana aday olan eserlerin birer nüshasını 15 Ocak'a kadar herhangi bir yolla, seçici kurul üyelerine iletmekle yükümlüdür.

6- Armağan paylaştırılmaz.

7- Seçiciler kurulu başkanı, her yıl Orhan Kemal Ailesi'ni temsil eden kurul üyesidir. Ailenin olmadığı durumlarda, seçici kurul üyelerinden biri başkanlığı yürütür. Seçiciler kurulu 7 kişidir. Üye sayısı 5 kişiden aza inmişse Mart ayı içinde yeni üyeler saptanır. Yeni üyelerin belirlenmesinde yönetmeliğin 9. maddesine uyulur. Seçici kurul üyelerinin, toplantıya katılamadıkları durumlarda, oylarını yazılı olarak bildirirler. Oy çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda, en az oy alan eserler elenerek, son oylamaya iki aday kalıncaya değin görüşmeler sürdürülür. Gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla oylama, son iki roman arasında yinelenir. Oylama sırasında, son iki roman arasında eşitlik söz konusu olduğunda veya kararsızlık durumunda, Başkan'ın oyu belirleyicidir. Ödül sonucu ile ilgili duyuruda  seçici kurulun hazırlayacağı ödül gerekçesine yer verilir.

8- Orhan Kemal Roman Armağanını kazanan yazar, 7 yıl sonra yeniden aday olabilir. Armağanı kazanmış yazarlar, seçiciler kurulunun doğal üye adayı sayılırlar; kabul ettikleri takdirde, seçiciler kurulu üyeliklerinin boşalış durumlarında, kendilerine üyelik görevi verilir.

9- Çeşitli nedenlerle istifa eden veya ayrılması uygun görülen Orhan Kemal Roman Armağanı Seçici Kurulu üyesinin yerine yenisini atamak Orhan Kemal Ailesi’nin ve ailenin olmadığı durumlarda seçici kurulun yetkisindedir. Herhangi bir maddi karşılık beklememeleri doğal olan seçici kurul üyeleri, bu görevi Orhan Kemal'in anısına duydukları büyük saygının onurlu bir gereği sayarlar.

10- Bu yönetmeliği olduğu gibi kabule, gerekli değişiklikleri yapmaya, zamanın getireceği maddeleri eklemeye, mevcut maddeleri iptal etmeye Orhan Kemal Ailesi ve ailenin olmadığı durumlarda da seçiciler kurulu yetkilidir.

 

Seçiciler Kurulu: (2016)

Nazım K.Öğütçü , Turhan Günay,  M.Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Çimen Günay Erkol, Selim İleri, Handan İnci

 

2016 YILI 45. ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI / BASIN AÇIKLAMASI

2016 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı’na, katılım süresi başlamıştır.

Başvurunun yayınevleri tarafından 2015 yılında ilk kez yayınlanmış olan, Orhan Kemal Roman Armağanı yönetmeliğine  uygun romanlar için yapılması gerekmektedir. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süresi 10 Ocak 2016 tarihine kadardır. Yönetmelik   www.orhankemal.org’ dan  incelenebilir.

Roman armağanı 2016 yılının Mayıs ayında seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir.

2016 yılı 45. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılmak için, yayınevleri, Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne bir katılım yazısı ekinde, ilgili yazarlarının 10 ADET kitabını göndermeleri gerekmektedir.

Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu Nâzım K.Öğütçü, Turhan Günay, M.Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Selim İleri, Handan İnci ve Çimen Günay Erkol’dan oluşmaktadır. 2015 yılı 44. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı “Hırsız ve Burjuva” yapıtıyla Hüsnü Arkan kazanmıştır.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılacak olan yayınevleri daha ayrıntılı bilgiyi Orhan Kemal Kültür Merkezi-Akarsu Yokuşu Sok. No:30, Cihangir, Beyoğlu, İstanbul ve 0212 252 88 38 numaralı telefondan alabilirler.

Değerli basın kuruluşlarının ilgisini rica eder, saygıyla duyururuz.

Orhan Kemal Kültür Merkezi
Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği
Telefon: 0212 252 88 38    Web: www.orhankemal.org

 

Bugüne dek Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazananlar

1  1972 Yılmaz Güney Boynu Bükük Öldüler  
2  1973 Çetin Altan Büyük Gözaltı  
3  1974 Sevgi Soysal Yenişehirde Bir Öğle Vakti 
4  1975 Erdal Öz Yaralısın 
5  1976 Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına 
6  1977 H.İzzettin Dinamo Kutsal Barış 
7  1978 Fakir Baykurt Karaahmet Destanı 
8  1979 Mehmet Başaran Mehmetçik Memet  
9  1980 Adalet Ağaoğlu  Bir Düğün Gecesi 
10 1981 Verilmedi   
11 1982 Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel 
12 1983 Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları 
13 1984 Tarık Dursun K. Kurşun Ata Ata Biter 
14 1985 Mehmet Eroğlu Issızlığın Ortasında 
15 1986 Yaşar Kemal Kale Kapısı  
16 1987 Şemsettin Ünlü Yukarı Şehir  
17 1988 Ahmet Yurdakul  Kahramanlar Ölmeli 
18 1989 Samim Kocagöz  Eski Toprak 
19 1990 Demir Özlü  Bir Yaz Mevsimi 
20 1991 Peride Celal Kurtlar 
21 1992 Talip Apaydın  Köylüler 
22 1993 Tahsin Yücel  Peygamberin Son Beş Günü 
23 1994 Faik Baysal Sarduvan 
24 1995 Necati Cumalı Viran Dağlar 
25 1996 Erendiz Atasü  Dağın Öteki Yüzü  
26 1997 Yıldırım Keskin Ölümü Bekleyen Kent  
27 1998 Kemal Bekir  Hücre 1952  
28 1999 Ahmet Karcılar Yağmur Hüznü 
29 2000 Oktay Akbal Tüm Eserleri  
30 2000 Oya Baydar Sıcak Külleri kaldı  
31 2002 Selim İleri Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak   
32 2003 Erhan Bener İlişkiler   
33 2004 İnci Aral Mor   
34 2005 Adnan Binyazar Ölümün Gölgesi Yok   
35 2006 Hasan Ali Toptaş Uykuların Doğusu   
36 2007 Hıfzı Topuz Başın Öne Eğilmesin   
37 2008 Ayşegül Devecioğlu Ağlayan Dağ Susan Nehir   
38 2009 Zülfü Livaneli Son Ada   
39 2010 Hidayet Karakuş Şeytan Minareleri   
40 2011 Kâmuran Şipal Sırrımsın Sırdaşımsın   
41 2012 Yiğit Bener Heyulanın Dönüşü   
42 2013 Hasan Özkılıç Zahit Tören Fotoğrafları
43 2014 Hamdi Koç Çıplak ve Yalnız  
44 2015 Hüsnü Arkan Hırsız ve Burjuva   

 

 

 

 

Şiirakademisi ticari amaç gütmediği için ürünlere telif hakkı ödemez. Ürünlerin telif hakkı yazarına aittir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, ürünler site yönetiminden ve yazarından izinsiz kullanılamaz.  
Bebek Giyim - Toptan Oyuncak - web tasarım
Şiir Akademisi - Ana Sayfa