Şiir akademisi logo
Şairler Şiirler menü Öyküler
Fakir Baykurt Öykü Yarışması - Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı - Tanpınar Şiir Yarışması’nda Sonuçlar Açıklandı - 9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması başlıyor - Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2017 - Bornova Belediyesi Şiir Yarışması - GİO 2017 Roman Ödülü - Sunullah Arısoy 2017 Şiir Ödülü Hüseyin Atabaş’ın - Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması - "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı -

Şiir Sözlüğü » F

-F-


Fecr-i Ati:
1910-1912 yılları arasında yaşanan edebi hareketin adıdır.  24 Şubat 1910’da "Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi" imzalı bir bildiri yayımlayan  Ahmed Haşim, Emin Bülend Serdaroğlu, Lami, Tahsin Nahit, Cemil Süleyman Alyanakoğlu, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Halid Karay, Şahabeddin Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih Devrim, Ali Canib Yöntem, Ali Süha Delibaş, Fazıl Ahmet Aykaç, Mehmet Behçet Yazar, Mehmed Fuad Köprülü, Mehmed Rüşdü, Müfid Ratip, Yakup Kadri Karaosmanoğlu  tarafından kuruldu. Sonradan Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir Erozan ve Ahmed Samim de topluluğa katıldı.

İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra yeniden açılan ve gazete olarak yayımlanmaya başlayan Servet-i Funun dergisi bu akımın resmi organı haline geldi.

Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğduğu söylenir. Edebiyat-ı Cedide’nin karşılaştığı dil, bati sanatı, ulusal kültür gibi sorunlara çözüm bulmak, genç yetenekleri bir araya getirmek, edebiyat ve sanatın gelişmesine katkı sağlamak, tartışmalarla halkı aydınlatmak, önemli yabancı yazar ve yapıtları Türkçe’ye kazandırmak gibi amaçları vardı. Edebiyat-ı Cedide ve Genç Kalemler dergisi çevresindeki yazarlarla ciddi tartışmalar yaşandı.

Fecr-i Ati’nin bir yazın akımı değil, birbirlerine arkadaşlık duygularıyla bağlı genç sanatçıların oluşturduğu bir topluluk olduğunu ileri sürülmektedir. Meşrutiyet’le gelen görece özgürlük ortamından yararlanarak çıkarılmış değişik eğilimlerdeki dergilerde yazmaları ise dağınıklık getirdi. Ayrıca, "sanat şahsi ve muhteremdir" ilkesini, herkesin ayrı ayrı görüşlere sahip olması, sanatı değişik biçimlerde anlaması olarak yorumlamaları bu dağınıklığı çabuklaştırdı. Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savunuyorlardı. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabası içindeydi.

Topluluk 1912’de dağıldı. Çoğu "milli edebiyat" akımını benimsedi.


Ferd:
Divan edebiyatında bağımsız olan, başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad.


Fütürizm (Gelecekcilik)
20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. öncüsü ve şefi İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti'dir. Marinetti’nin 1909’de Paris’te "Le Figaro" gazetesinde yayımladı. Manifesto futurisita (Fütürizm Bildirisi) gelecekçiliğin manifestosu oldu. Edebiyat dünyasına dinamizmi getirdi ve devrim olarak algılandı.

Manifestoda; "Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" denilerek geçmişin bütünüyle reddediliyordu. "Biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz" sözleri ile siyasi tavır konuluyor ve gelişmekte olan  faşizm destekleniyordu.

Edebiyat durgunluktan ve uyuşukluktan sıyrılmalıdır. Edebiyatta işlenecek konular saldırgan hareketler, kavga ve dövüştür. Şiirde temel öğeler cesaret, cüret ve isyandır. Sadece kavga güzeldir. Niteliğinde Saldırganlık olmayn bir şaheser olamaz. Şiir tanınmayan ve bilinmeyen güçlere karşı saldırgan olmalıdır ilkeleriyle hareket ettiler. "Sozcüklere özgürlük" parolası ile eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddeden gelecekçiler Şiirde sokak dilinin kullanmayı tercih ettiler.

Süratin üstünlüğünü savunan Marinetti, bir yarış arabasının Samothrake zaferi (Yunan heykeli) nden daha güzel olduğunu iddia ederek "Mutlak içinde yaşıyoruz, çünkü "her yerde hazır ve nazır olan" edebi sürati biz yarattık" demiştir.

Gelecekçiliğin kurucusu Marinette Avrupa'dan birçok yazarı etkilerdi. İtalya'daki gelecekçiler ilk şiir antolojisini 1912'de yayınladı. İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesini ve Mussolini'yi savunuyorlardı. Onunla birlikte hapsedildiler. Gelecekçilik faşizm ile özdeşleşti. Ve 1920'lerin ortalarına doğru etkisini yitirdi.

Rusya'da Velemir Hlebinikov ve Mayakovski gelecekçiliğe yöneldi. Rus gelecekçiler kendi bildirgelerini yayınladı, Puşkin, Tolstoy, Dostoyevski reddedildi. İtalyan fütürizminden etkilenen ve ona çok şey borçlu olan Rus fütürizmi 1917 Ekim devriminden sonra da güçlenerek devam etti. Mayakovski'nin ölümüne kadar etkisini sürdürdü.

Anarşist bir başkaldırı anlayışı içinde ahlak kurallarıyla kültür mirasını reddeden, gerçeği yeniden kurmak amacıyla, sözlüğü, sözdizimi ve ölçüyü yıkıp estetik kalıpların yok eden ve proletaryanın hizmetine giren gelecekcilere Lenin ihtiyatla yaklaşmıştır. Bu yaklaşımda İtalyan gelecekcilerin faşizmi desteklemesinin de payı vardır.

Türk edebiyatında fütürizmin etkisinde bazı ürünleri, Rusya'da bulunduğu yıllarda (1922-1928) Nazım Hikmet kaleme aldı. Mayakovskiy ve başka fütürist şairlerin bir takım öz ve biçim yeniliklerini benimseyen şair; İtalyan ve Rus fütürizminin özellikleri olan özgür nazım tekniği, teknoloji hayranlığı (demir raylarda koşan demir beygir, asma köprüler, elektrikli tezgahlar), hızın güzelliği, çalışan kadının yüceltilmesi gibi öğeleri kullandı ("Makinaşmak istiyorum", "Sanat telakkisi" gibi şiirler). Ancak Nazım Hikmet'te fütürizmin etkisi uzun sürmedi.

Ezra Pound, D. H. Lawrence ve Giovanni Papini Severiyanin, Kruçenıyn Hlebnilov, Kamenskiy, Mayakovskiy, E. Guro, Aseyev, Pasternak M. Semenko bu akımdan etkilenin yazarlar olarak sayılabilir.

 

 

 

Şiirakademisi ticari amaç gütmediği için ürünlere telif hakkı ödemez. Ürünlerin telif hakkı yazarına aittir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, ürünler site yönetiminden ve yazarından izinsiz kullanılamaz.  
Bebek Giyim - Toptan Oyuncak - web tasarım
Şiir Akademisi - Ana Sayfa