Şiir akademisi logo
Şairler Şiirler menü Öyküler
Fakir Baykurt Öykü Yarışması - Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı - Tanpınar Şiir Yarışması’nda Sonuçlar Açıklandı - 9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması başlıyor - Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2017 - Bornova Belediyesi Şiir Yarışması - GİO 2017 Roman Ödülü - Sunullah Arısoy 2017 Şiir Ödülü Hüseyin Atabaş’ın - Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması - "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı -

Şiir Sözlüğü » C

- C -

Caize:
Şairlere verilen bahşiş, para, hediye. Osmanlı dönemimde Özellikle Divan edebiyatında; devlet büyüklerine, varlıklı kimselere sunulan şiirler (kasidelere) için verilen bahşiş, para.


Cem'iyyet :
Topluluk anlamındadır. Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada bulundurulması, bir araya toplama işi.


Cevaz-i edebi :
Aruz vezninde bazı sözcükler kalıba uymayabilir,  sözcüğü vezne uydurmak için ses ve hece yapısında yapılan değişikliklerle uzun ya da kısa okunması sağlanır. Böyle durumlarda bilinçli yapılan yanlışlığın hoş karşılanması durumuna cevaz-ı edebi denir.. Hoş karşılansa bile bu tür bir kullanımlar kusurlu sayılmıştır.


Cezâlet : 
Şiirde, ses uyumunun ve seçilen sözcüklerin konuya göre ayarlanması durumu. Söylenişi kulağa sert gelen sözcüklerin konuya uygun düşecek şekilde kullanılması hali. Şair, şiddet, savaş korku, ölüm gibi konuları işlerken, sözcükleri genelde kalın sesliler arasından seçer. Böylece kulakta konuya uygun düşen bir doluluk doyum sağlamış olur. Bu tür kalın seslilere elfâz-ı cezele, taşıdıkları niteliğe de cezâlet denir.


Cinas
Yazılış ve söylenişleri aynı veya birbirine çok yakın olduğu hâlde, anlamları farklı (sesteş, eşsesli) iki veya daha çok sözcüğün bir arada kullanılması ile yapılan sanattır.  Aynı zamanda daha çok manilerde rastlanan bir uyak türüdür.

Kısmetindir gezdiren
yer yer seni
Göğe çıksan âkıbet yer yer seni.
                                   İbni Kemal

Bu dizelerde "yer" sözcüğü hem yer yüzü hem de yemek eyleminin geniş
zaman çekimi halinde kullanılmıştır

Her nefeste eyledik yüzbin
günah
Bir günaha etmedik hiç bir
gün ah
                                             Lâedri

"Günah" asli anlamında kullanıldığı gibi  "gün" ve "ah" sözcüklerine bölünerek de yazılış olarak aynı fakat anlam olarak farklı kullanılmıştır.

Cınaslı manilere örnekler.

sıvası
el ne bilir Sivas'ı
ateşi içimde kor
kül dışında
sıvası
       E. Gümüşdoğan

ah o zara
ne şirin ah o zara
bir düzelini sevdim
düşürdü
ah u zara
       E. Gümüşdoğan

yarasızlar
ok değdi
yara sızlar
yaralının halinden
anlamaz
yarasızlar
                 Anonim


Cönk:
Türk Halk Edebiyatı'nın (Âşık Edebiyatı) en önemli yazılı kaynaklarındandır. Saz şairlerinin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derleyip kaydettikleri, uzunlamasına açılan deri kaplı deftere verilen ad. Çoğunlukla anonimdirler ve antoloji niteliği taşırlar. Âşık ve Tekke edebiyatını geçmişten günümüze taşıyan önemli kaynaklardır. Divan şiirindeki karşılığı "divan" dır.

Cönk sözcüğü 15. yy bu yana kullanılmaktadır. Tamamı şiirlerden oluşan cönkler olduğu gibi, şairlerin yaşamlarını anlatan, dini bilgiler, öğütler, dualar, büyü tarifleri içeren çönkler de vardır.


Cumhur:
Tekke edebiyatının şiir türlerindendir. Mevlevi ve Bektaşi dergahları dışında topluca okunan ilahilere denir.

Şiirakademisi ticari amaç gütmediği için ürünlere telif hakkı ödemez. Ürünlerin telif hakkı yazarına aittir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, ürünler site yönetiminden ve yazarından izinsiz kullanılamaz.  
Bebek Giyim - Toptan Oyuncak - web tasarım
Şiir Akademisi - Ana Sayfa