Şiir Akademisi - Ana Sayfa

Geri git   Şiir Akademisi Forum > İŞLİKLER (Atölyeler) > Şiir İşliği

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12-03-2016, 13:09
emre gümüşdoğan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
emre gümüşdoğan emre gümüşdoğan isimli üye şuanda online konumundadır
Administrator
 
üyelik tarihi: Aug 2005
Nerden: Turkey
Mesajlar: 11.855
emre gümüşdoğan - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Deneysel / Görsel Şiir

Deneysel / Görsel Şiir


--


***
Guillaume Apollinaire / kedi


***


Örgütlenme

ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö
ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö
ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö
ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö öö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö ööö
ööööööööööööööööööööööööö öö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öööö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö ööö
ööööööööööööööööööööööööö öö ö ö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö
ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ööööööööööööööööööööööööö öö
ööööööööööööööööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Yüksel PAZARKAYA / Somut Şiir 1996


***

Çeşitlemeli Korku
Beş Ses İçin Metin

'Bağlaç' olmakla kalacağını sanan dosta
Bir tüy,
bir telek
bir dal
gın ku
şun ar
dında
bırakı-
verdiği
havadan o
luşmuş gi-
bi yumu-
şak,düşe,
yere doğru;
bir tüy,
bir te-
lek,
bir yap
rak
bir güz
dalın-
dan
kopmuş,
kopu-
vermiş
sarartılı
bir yap-
rak, ye-
re de-
ğince
kimse-
nin duy-
madığı,
yeri, taşı,
toprağı ba-
ğırtmamış,
incitmemiş
bir tüy, bir telek,
bir güz yaprağı
gibi düşmüş yerleşmişti içi-
me
içerirne,
gönlüme,
etime
k o r k u
BİR ÇIĞ GİBİ GELDİN ÜSTÜ-
ME
Karınca
lar gi
biydim,
düş ka
rıncaları,
ozan ka-
rıncaları
gibi
çıdam1ı ka-
rıncalar
gibiydim,
çıdamlı,
dümdüz
uzanan
uçsuz
bucak-
sız
engebesiz bir düzlükte
ÜSTÜME BİR ÇIĞ GİBİ GEL-
DİN KENDİNE KATTIN BENİ
gözü, a-
yağı, bir
yerlere
takılma-
dan
hiçbir şeye
yönelme-
den
dümdüz
uzanan
bir top-
rakta
çıdamla
y ü r ü y e n
karınca-
lar gi-
biydim.
d u y d u m s e n i,
ö l d ü m s e n i!
SENİ SENİ SENİ
: SENİ : SENİ :
gördüm - : - duydum - : - - :
yaşadım --- öldüm -:
yürü-
mekten
başka
bir şey
bilme-
yen
nereye,
niye, ne-
ye gitti-
ğini bil-
meyen
bir yere
gittiğini ol-
sun bilme-
yen
ozan kanncaları
g i b i y d i m
çıdamla
yürüyen
bu düzlük-
te, engebe-
sizlikte.
SENİN YANIMDASIZLIĞIN
BİR SİLİK SUSKUYDU, GÜN-
SÜZ KARANLıĞIMIN KESER
AÇARDI KAPISINI, SESİN,
YÜZÜN, YÜRÜMEN
Nereye
gittiğini
gene bil-
meden
bir yere
gittiğini ol-
sun gene
bilmeden
çıdamı
da, yü-
rümeği
de unut-
muş
b i r b ö c e ğ i m ş i m d i
çılgınca dönenen
durduğu
yerde.
Görün-
mez en-
gebeler
örüldü
çepeçev-
re
çevrem-
de
k o r k u d a n
BİR ÇIĞ GİBİ GELDİN ÜSTÜ-
ME KENDİNE KATTIN BENİ,
YUVARLANDIK BİR SÜRE
Zeytin
gövdele-
ri gibi-
yim
şimdi
topra-
ğım is-
ter al.
ister boz,
ister ka-
ra,
burul-
muş er-
keklik-
ler gibi-
yim
a c ı i ç i n d e
k ı v r a n a n
Düzlükle-
rinde gök-
yüzüne
uzanıp gün
ışığını tit-
reştiren,
dünyayı
düzgün
aralıklara
bölen
kavak duvarların-
d a n s o n r a
SONRA
suyu ara-
yıp bu-
lan kökle-
riyle, dur-
madan bu-
danan kol-
lanyla
su fışkı-
rır gibi
yeniden
toprağa
dökülen
dallanyla
yeşil yağ-
murunu
yağdıran
söğütlerden sonra,
SONRA
SONRA
yarık
yanlı
yarılmış
tahtasıyla
kıvra-
nan
buruk
burgun
bir zey-
tin göv-
desi gi-
biyim
kuytularda.
eğimlerde.
suskun.
sessizlikler
içinde, gü-
müş yeşil
bir buğu
altında.
buruk
b i r g ö v d e y i m ş i m d i
yemişi
karar-
mayan.
SONRASONRA SONRA
YIKTIK KENDİMİZİ DE
Kuru-
yum
göğe baktı-
ğım yerde.
buru-
ğum
yere baktı-
ğını yerde
korkuy-
la besle-
nerek
korku-
dan!
BENÇIĞ OLDUM ŞİMDİ. SEN.
kar'ımdaki taş, karnım-
E T İ M D E K İ
daki, dokumdaki
K A M A
Oysa korku kendi memesini
e m e r e k b ü y ü r
nasıl
burmalı
bu me-
meyi?
nasıl
kurtul-
malı
nasıl na-
sıl nasıl
korku-
nun sü-
dü ol-
mak-
tan?
SENİ SENİ SENİ
: SENİ : SENİ :
yaşadım - : - duydum - : - - :
öldüm - - - - - - .
Seni yaşa-
dım, seni
öldüm;
Uçuru-
mun di-
bine
v a r a m a d ı m d a h a
parçalanıp, parça-
layıp kurtulacağım
yere.
Bir tüy,
bir telek
gibi, bir
güz
yaprağı
gibi
k o p m a l ı
kuştan, ağaçtan,
yeğnilikle, incele
rek,
bağırmadan korkudan.
ANILARIM SENİN GELECE-
ĞİN OLUYOR, GERÇEKLİK
DUYUSUNU YİTİRİp, UZAK-
TAN UZAGA HEP SENİN sİv-
RİLDİĞİN BİR PUS İÇİNDE
YAŞAMAĞA BAŞLADıĞIM
ŞUANDA.
SEN AĞAÇTAN SEN AĞACA
KOŞUYORUM,ARADAKİ PU-
SARIK BATAKLIKTA AYRI-
ŞIP YIVIŞAN GÜNLERİN
HİÇLİĞİNDE.

Bilge KARASU/ 1972/1973/1974***

Jetzt

jetzt und erst jetzt,
jetzt und nur jetzt,
jetzt und doch jetzt,
jetzt ist das jetzt erst jetzt
das nur jetzt ist und doch jetzt ist,
nur jetzt und doch jetzt,
jetzt das jetzt ist.
nicht jetzt das jetzt nich tjetzt ist wenn es jetzt ist
nicht jetzt wie es jetzt nicht ist,
nichtjetzt wie esjetzt nichtjetzt ist
jetzt das nicht ist ist nichtjetzt,
jetzt nicht,
jetzt noch nicht
doch jetzt das noch nicht jetzt ist wenn es jetzt ist,
jetzt das jetzt nicht mehr jetzt ist wenn es jetzt ist
und jetzt das jetzt ist, wenn es nicht mehr jetzt ist,
dieses jetzt,
erst dieses jetzt,
nur dieses jetzt ist jetzt.

Max Bense, jetzt (şimdi)
***Guillaume Apollinaire

***

Aynayşe

V./bir karadeniz havası
düş içredir dünya
aynada suret bulur
diye yazdı kağıda Ayşe.
Katladı, katladı, bir insan
gölgesi biçti.
Açtığı kağıtta insana
benzeyen suretler, ayna
kırıkları, delta akıntıları
vardı:

Seyhan ERÖZÇELİK / Kır Ağı 1991


***
Guillaume Apollinaire
Eklenmiş Resmin önizlemesi
Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: Guillaume APOLLINAIRE kedi.jpg
Görüntüleme: 1421
Büyüklüğü: 80,9 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: Guillaume APOLLINAIRE 2.jpg
Görüntüleme: 957
Büyüklüğü: 23,2 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: Guillaume APOLLINAIRE.jpg
Görüntüleme: 1004
Büyüklüğü: 21,0 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: güzel.JPG
Görüntüleme: 495
Büyüklüğü: 36,5 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: devlet.JPG
Görüntüleme: 486
Büyüklüğü: 30,4 KB (Kilobyte)  

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: şehrazat.JPG
Görüntüleme: 982
Büyüklüğü: 57,0 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: tarık kilim.JPG
Görüntüleme: 1249
Büyüklüğü: 58,6 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: temel kuşku.JPG
Görüntüleme: 520
Büyüklüğü: 49,4 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: pentatonik.JPG
Görüntüleme: 499
Büyüklüğü: 60,1 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: sülüs.JPG
Görüntüleme: 961
Büyüklüğü: 23,9 KB (Kilobyte)  

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: zeki çelik.JPG
Görüntüleme: 613
Büyüklüğü: 33,6 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: robel.JPG
Görüntüleme: 497
Büyüklüğü: 30,0 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: bernard.JPG
Görüntüleme: 506
Büyüklüğü: 25,8 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: korkuluk.JPG
Görüntüleme: 540
Büyüklüğü: 29,2 KB (Kilobyte)   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: levis.JPG
Görüntüleme: 509
Büyüklüğü: 31,9 KB (Kilobyte)  

__________________
ellerin kına türküsü
dokunsam
iliklenir parmakların parmaklarıma
*emre gümüşdoğan
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


şu Anki Saat: 11:57


Online Ziyaretçi: site statistics
Powered by vBulletin
Şiir Akademisi Forum